The Publishing House

Walter Gieseking – Piano

Walter Gieseking